Επαύξηση του επιπέδου ασφαλείας TLS στις υπηρεσίες και εφαρμογές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Απαίτηση για σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό (φυλλομετρητή – browser) Η εφαρμογή του TLS 1.2 θα αρχίσει την 30η Οκτωβρίου 2019. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  προτίθεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να εφαρμόσει  επαυξημένο επίπεδο ασφαλείας (TLS 1.2) στις υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές του. Το επίπεδο ασφαλείας αυτό, θα Περισσότερα …

[ΠΣΔ]: Προσοχή! Ενημέρωση για επικίνδυνο ιό που κρυπτογραφεί τα αρχεία στον υπολογιστή σας

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μην ανοίγετε ποτέ συνημμένα και μην ακολουθείτε συνδέσμους , αν  δεν είστε σίγουροι για τον αποστολέα και αν το θέμα του μηνύματος δεν σχετίζεται με τα θέματα, για τα οποία αλληλογραφείτε με τον αποστολέα. Φίλοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, Τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκε και εξαπλώνεται Περισσότερα …