Νέος θεσμός: Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από την 1η Μαρτίου 2019, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Αργολίδας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των Σχολείων της ΔΔΕ Αργολίδας για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Βάσει του ΦΕΚ 5919 τ.Β/31.12.2018, οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής Περισσότερα …