Υπηρεσία MyLab Αργολίδας

Τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές των εργαστηρίων Η/Υ των σχολικών μονάδων, έχουν αναβαθμιστεί ή ανανεωθεί. Καθώς δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ενημέρωσης των Υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ (καθ ύλην αρμόδιοι για θέματα των εργαστηρίων πληροφορικής) ο Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΔΕ Αργολίδας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Αργολίδας υλοποίησαν την υπηρεσία MyLab (mylab.arg.sch.gr), η οποία στοχεύει στην εύκολη καταγραφή των υπολογιστών κάθε Σχολικού Εργαστηρίου στην περιοχή ευθύνης του. Με τον τρόπο αυτό:

  • Θα γνωρίζουν οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, τα χαρακτηριστικά του υλικού και του λειτουργικού συστήματος του εργαστηρίου τους,
  • Θα γνωρίζει ο υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ τα χαρακτηριστικά του υλικού και του λειτουργικού συστήματος των εργαστηρίων, της περιοχής ευθύνης του.

Με την συγκεκριμένη καταγραφή θα μπορεί ο υπεύθυνος εργαστηρίου σε περίπτωση αναβάθμισης ή τεχνικού προβλήματος, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή χωρίς να χρειαστεί καν να τον ανοίξει! Παράλληλα, διευκολύνεται η συνεργασία κατά την διαδικασία της υποστήριξης με τον ΥΠΛΗΝΕΤ, αλλά και συνολικά με το helpdesk.

Για την εύκολη συλλογή των χαρακτηριστικών του υπολογιστή χρησιμοποιείται το third-party λογισμικό HWiNFO στην Portable (χωρίς εγκατάσταση) έκδοσή του. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: HWiNFO_Portable ή/και από την επίσημη σελίδα του HWiNFO Software.

Η υπηρεσία MyLab εκτός από την καταγραφή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης, αντιγραφής ή/και εξαγωγής σε αρχείο (excel, pdf, csv) του συνόλου ή μέρους των χαρακτηριστικών, για εύκολη αναφορά όπου και όταν χρειαστεί.

Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της (https://mylab.arg.sch.gr/).

Σημειώνεται ότι ΔΕΝ αποτελεί στόχο της υπηρεσίας MyLab η λεπτομερής αποτύπωση όλου του εξοπλισμού του εργαστηρίου, η οποία αποτελεί στόχο του ΠΣ Κτηματολογίου του ΠΣΔ. Η πληροφορία που αφορά τον εξοπλισμό στo MyLab είναι συνοπτική και στοχεύει αποκλειστικά στην αντίληψη του υλικού και λογισμικού των υπολογιστών του εργαστηρίου για ευκολότερη συντήρηση και υποστήριξη από τους υπεύθυνους.

 

Πληροφορίες – Απορίες

Παταρίδης Γεώργιος

ΥΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Αργολίδας

email: plinetarg@sch.gr

τηλ.: 2752023836