Υπηρεσία Κτηματολογίου για τα σχολεία

Συνάδελφοι,

Το Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων προϋποθέτει διαβαθμισμένη πρόσβαση και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι λογαριασμοί των αρμόδιων εκπαιδευτικών να εξουσιοδοτηθούν κατάλληλα.

Η έκδοση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: http://inventory.sch.gr/.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την απόδοση ρόλων στο προσωπικό των μονάδων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους helpdesk στο 801 11 801 81 ή να αποστείλετε αίτημα μέσω του http://helpdesk.sch.gr για να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί ΠΣΔ που έχετε στη διάθεσή σας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα τo όνομα χρήστη του εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ που θέλετε να ενεργοποιηθεί για κάθε ρόλο διότι η υπηρεσία κτηματολογίου δεν μπορεί να σας εξουσιοδοτήσει με τους κωδικούς του ΠΣΔ του σχολείου.

Τα άτομα-εκπαιδευτικοί που θα οριστούν, να διαχειριστούν την υπηρεσία του κτηματολογίου, πρέπει να έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ και να είναι δηλωμένοι κάτω από το σχολείο τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ USERNAME που δεν είναι του ΠΣΔ.

Για κάθε σχολική μονάδα έχουν οριστεί 3 ομάδες διαχείρισης για το Κτηματολόγιο με διακριτούς ρόλους, και θα πρέπει δίπλα σε κάθε ρόλο να δηλώσετε το όνομα χρήστη του εκπαιδευτικού π.χ

καθηγητης = testprof@sch.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εισαγωγής εξοπλισμού στο κτηματολόγιο. (καθ. πληροφορικής) =testprof

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Διαχείρισης εξοπλισμού (υπ. εργαστηρίου)=testprof

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ: Απογραφής εξοπλισμού (διευθυντής)= testprof

Στο ρόλο ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ πρέπει να μπει αποκλειστικά ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του σχολείου. Στις άλλες 2 ομάδες αν δεν υπάρχει καθηγητής πληροφορικής ή υπεύθυνος εργαστηρίου μπορεί να μπει και πάλι ο διευθυντής/υποδιευθυντής ή ένας εκπαιδευτικός που έχει καλύτερη επαφή με τα θέματα χρήσης ΤΠΕ εξοπλισμού. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένα uid ανά ρόλο στην περίπτωση της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αλλά περισσότερα. Π.χ στην ομάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ να είναι 2 ή και 3 λογαριασμοί (π.χ 2 καθηγητές πληροφορικής και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου)

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Για την υπηρεσία Κτηματολογίου

Ιστότοπος για τη δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής: – https://ca.sch.gr/

Οδηγίες για τη δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής σε αρχείο pdf: