Βιβλία – Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΠΑ.Λ.

Νέα βιβλία, σημειώσεις, πρόγραμμα σπουδών του Ι.Ε.Π. για το ΕΠΑ.Λ.:

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis

Βιβλία όπου συγγραφείς είναι καθηγητές του Νομού Αργολίδας:

  1. Τεχνικά θέματα πωλήσεων και προδιαγραφών υλικού και λογισμικού – Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (Μακρυπόδης Δ., Λεβαντής Οδ., Μιχαηλίδης Β.)
  2. Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων – Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (Λέων Π., Χατζηπαπαδόπουλος Α.)
  3. Υλικό και δίκτυα Υπολογιστών – Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (Βασιλάκης Β., Θηβαίος Γ., Μίχας Γ., Μόρμορης Ε., Ξιξής Α.)