Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της ΔΔΕ Αργολίδας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της ΔΔΕ Αργολίδας, για τα εξής θέματα:

  1. Προβλήματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
  2. Τεχνικά προβλήματα υπολογιστών του σχολείου,
  3. Συμβουλευτικά θέματα προμήθειας εξοπλισμού,
  4. Συμβουλευτικά θέματα οργάνωσης εργαστηρίων,
  5. Συμβουλευτικά θέματα διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου του σχολείου.

Για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα ή βλάβη ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα από τα παραπάνω, μπορείτε να στέλνετε email στο [plinetarg @ sch.gr], όπου θα γράφετε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΔΕ Αργολίδας

Παταρίδης Γεώργιος

Τηλ. 2752023836