Υπηρεσίες ΠΣΔ

 1. myschool
 2. Π.Σ.Δ.
 3. helpdesk
 4. Τεχνική Στήριξη
 5. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 6. Προσωπικός δικτυακός τόπος (web hosting)
 7. Ιστολόγια (blogs)
 8. Υπηρεσία Βίντεο
 9. Τηλεκπαίδευση
 10. Ηλεκτρονική Tάξη
 11. Υπηρεσία σχολικού τύπου
 12. Ψηφιακές υπογραφές
 13. Υπηρεσίες αποθήκευσης, διαμοιρασμού και διαχείρισης αρχείων στο cloud (νέφος)
 14. Κτηματολόγιο
 15. Διαχείριση Χρηστών – Εγγραφή Εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ
 16. Εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ

Χρήσιμα τηλέφωνα:

 1. ΠΣΔ: 801 11 80181, 214 4169716
 2. FAX: 2144169717