Επαύξηση του επιπέδου ασφαλείας TLS στις υπηρεσίες και εφαρμογές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Απαίτηση για σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό (φυλλομετρητή – browser)

Η εφαρμογή του TLS 1.2 θα αρχίσει την 30η Οκτωβρίου 2019.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  προτίθεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να εφαρμόσει  επαυξημένο επίπεδο ασφαλείας (TLS 1.2) στις υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές του. Το επίπεδο ασφαλείας αυτό, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ και τελικά στην «Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης», (https://sso.sch.gr) μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η είσοδος στις υπηρεσίες του ΠΣΔ,   καθώς και στο  πληροφοριακό σύστημα Myschool (https://myschool.sch.gr).

Η επαύξηση αυτή βασίζεται στην καθιέρωση της υποχρέωσης χρήσης του πρωτοκόλλου TLS 1.2 κατά την πρόσβαση από τα προγράμματα περιήγησης ιστού (φυλλομετρητές, browsers) στις εφαρμογές του ΠΣΔ και την παύση υποστήριξης όλων των προγενέστερων εκδόσεων SSL/TLS.

H πρόσβαση μέσω αυτού του πρωτοκόλλου απαιτεί σύγχρονα προγράμματα περιήγησης όπως Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer και Edge, Opera οι οποίοι και θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι στις τελευταίες εκδόσεις τους.

Μία δοκιμή για το αν το πρόγραμμα περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό (web) είναι συμβατό με το νέο επίπεδο ασφαλείας TLS 1.2 είναι η δοκιμή πρόσβασης στην ιστοσελίδα του myschool https://myschool.sch.gr/. Αν η πρόσβασή σας είναι δυνατή τότε το πρόγραμμα σας είναι σύγχρονο και δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Αν εμφανίζεται σφάλμα πρόσβασης, θα πρέπει να προχωρήσετε σε αναβάθμιση του προγράμματος περιήγησης  σας στην πιο σύγχρονη έκδοση του ή να εγκαταστήσετε νέο πρόγραμμα που να υποστηρίζει επίπεδο ασφαλείας TLS 1.2.

Με βάση τα στοιχεία μας θεωρούμε ότι για όλους σχεδόν τους χρήστες μας δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.  Για τις περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιους χρήστες μας, συντάξαμε μια σειρά από οδηγίες.

Θεωρούμε ότι αρκεί να προχωρήσετε σε δοκιμή της ιστοσελίδας https://myschool.sch.gr/. Αν η σελίδα εμφανίζεται κανονικά δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι.

Στις οδηγίες που υπάρχουν στο σύνδεσμο που ακολουθεί έχει αξία να ανατρέξετε μόνο στην ειδική περίπτωση που συναντήσετε κάποιο πρόβλημα.

Δείτε τις σχετικές οδηγίες στο https://www.sch.gr/tls