Βιβλίο Διευθύνσεων ανά Τάξη

Στο webmail.sch.gr προστέθηκαν Βιβλία Διευθύνσεων ανά Τάξη/Τμήμα. Σ’ αυτά μπορούμε να βρούμε τα e-mails των μαθητών του σχολείου πηγαίνοντας στις επαφές και επιλέγοντας το κατάλληλο βιβλίο διευθύνσεων. Tα βιβλία διευθύνσεων αυτά βρίσκονται στις επαφές, στην ενότητα “Άλλα Βιβλία Διευθύνσεων”. Επίσης εμφανίζονται και στην οθόνη σύνταξης μηνυμάτων

Σημειώνουμε επίσης ότι υπάρχει και βιβλίο διευθύνσεων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Οι μαθητές βλέπουν μόνο το βιβλίο διευθύνσεων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Πιστεύουμε να σας φανεί χρήσιμο.