Συστάσεις και οδηγίες για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των υπολογιστικών συστημάτων

Χρήση του ΠΣΔ από Σχολικές και Διοικητικές Μονάδες

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για λήψη αρχείων μουσικής, ταινιών, παράνομων αντιγράφων λογισμικού, κ.λπ, μέσω δικτύων P2P κ.ά. Τελευταία έχουν προκληθεί προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία του ΠΣΔ ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Από τους διαχειριστές του ΠΣΔ έχει εντοπιστεί τέτοιου είδους χρήση από υπολογιστές τόσο σχολικών όσο και διοικητικών μονάδων.

Χρήση τηλεπικοινωνιακών γραμμών του ΠΣΔ

Στην τηλεπικοινωνιακή γραμμή (PSTN ή ISDN ή ADSL) που παρέχεται από το ΠΣΔ για σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν επιτρέπεται η σύνδεση άλλων συσκευών (τηλέφωνα, φαξ, κ.α.). Επίσης, δεν επιτρέπεται η σύνδεση μέσω αυτής της γραμμής σε δίκτυα άλλων Παροχέων Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ακόμα και χρησιμοποιώντας «δωρεάν» συνδέσεις (σε αυτές το κόστος σύνδεσης είναι ίδιο με το τηλεφωνικό – 1 μονάδα ανά λεπτό στην καλύτερη περίπτωση).

Χρήση αντιβιοτικού προγράμματος

Θα πρέπει σε όλους τους υπολογιστές (τουλάχιστον σε αυτούς που συνδέονται στο Internet) να υπάρχει εγκατεστημένο αντιβιοτικό πρόγραμμα το οποίο να κάνει αυτόματη ανανέωση (θα πρέπει να μην έχει λήξει).

Χρήση UPS

Θα πρέπει να γίνεται χρήση UPS στο δρομολογητή της μονάδας, στον εξυπηρετητή, στο σύστημα VBI των Λυκείων, τουλάχιστον. Δεν πρέπει να αφαιρείται το UPS από το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής ώστε να καλύπτει άλλες ανάγκες του σχολείου.

Σύστημα VBI των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

Για λόγους ασφαλείας ο Η/Υ του VBI δεν πρέπει να συνδέεται στο Διαδίκτυο ή και στο τοπικό δίκτυο της Σχολικής Μονάδας. Επίσης, να θυμίσουμε ότι το σύστημα του VBI με όλες τις περιφερειακές συσκευές του καλύπτεται από εγγύηση.